LOOPBAANBEGELEIDING
Wat betekent loopbaanbegeleiding voor uw onderneming?

Goede medewerkers zijn zeldzaam en het is dan ook belangrijk, gezien de huidige economische tijden, om als bedrijf te
investeren in het behouden van deze goede werknemers.
Één van de grootste behoeften van zowel werknemer als werkgever is  op vandaag de employability. Employability
verwijst naar de duurzame inzetbaarheid van uw werknemer op de arbeidsmarkt, en meer specifiek binnen uw bedrijf.

Investeren in employability is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. De verantwoordelijkheid
van werkgevers bestaat erin om werknemers mogelijkheden en instrumenten te bieden die de employability kunnen
vergroten en om hen te stimuleren tot eigen initiatief. Loopbaanbegeleiding aangeboden door de werkgever is één manier
om daaraan tegemoet te komen.

Om in te spelen op de behoeften van uw medewerker, die op vandaag misschien niet volledig ingevuld worden in de
huidige functie, biedt Herstart u de middelen om hem te begeleiden bij heroriëntering en aangepaste carrièreplanning.
Hou uw talent aan boord en vermijd dat zij naar de concurrentie lopen omwille van zaken die u hun wel kon bieden maar
waarvan u niet wist dat deze noden bij hen leefden!
Samen met u en de betrokken werknemer trachten we de werknemer te heroriënteren binnen uw onderneming om zo te
komen tot een functie op het niveau van zijn competenties.

De coaches zijn professioneel en kiezen resoluut voor een individuele aanpak waarin ze gebruik maken van een brede
waaier aan coachingmiddelen: loopbaangesprekken, praktijkgerichte oefeningen, relevante vragenlijsten… Zij zijn door
hun andere taken ook heel goed op de hoogte van wat er momenteel op de arbeidsmarkt gebeurt, en kunnen dan ook
een passend advies aanbieden. Zij fungeren doorheen het volledige traject als het klankbord en ondersteunen de
werknemers continu, dit zowel psychologisch als logistiek.

Herstart is een deelproject van Auxilios dat als loopbaancentrum erkend werd door VDAB en de Vlaamse Overheid.
Door de ruime ervaring van de coaches op HR-vlak is Herstart in staat de belangen van uw onderneming te matchen
met die van uw medewerker en een carrièreplanning uit te tekenen waardoor hij gemotiveerd blijft en maximaal presteert.
De loopbaanbegeleiding start altijd met een vrijblijvend intakegesprek. Hierin bekijken we samen met de betrokken
werknemer de loopbaanvraag en overlopen we samen de inhoud van het traject om tot een antwoord te komen op de
specifieke vraag. Deze inhoud is volledig afgestemd op de behoeftes van zowel werkgever als werknemer; u als bedrijf
wil voortgang, uw werknemer wil zijn plaats in de organisatie op een zinvolle manier kunnen waarmaken en deze twee
invalshoeken met elkaar verzoenen is de taak van de loopbaancoach.
De feedback van het gesprek wordt teruggekoppeld naar de werkgever en hierop wordt beslist of de loopbaanbegeleiding
een meerwaarde kan zijn voor de groei van de werknemer binnen het bedrijf.

Door de mogelijkheid te bieden aan uw werknemers om loopbaanbegeleiding te volgen, creëert uw tevreden
werknemers, behoudt u de kennis en ervaring en zal uw retentiebeleid meer rendabel worden.

Het is belangrijk dat werknemers
openstaan voor, inspelen op en
actief op zoek gaan naar,
mogelijkheden om de eigen
inzetbaarheid te verruimen. Om
hen daarin te ondersteunen,
ontwikkelde de Vlaamse Overheid
recent een recht op
loopbaanbegeleiding. Maar ook u
als onderneming, kunt zelf het heft
in handen nemen en uw
werknemers mee ondersteunen
naar een carrièreplanning binnen
uw bedrijf.
Herstart kan uw werknemer stap
voor stap bijstaan in het verder
uitstippelen van zijn
loopbaantoekomst binnen uw
onderneming.  We stemmen het
coachingtraject volledig af op de
specifieke loopbaanvraag en maken
samen met de werknemer een
balans op van de huidige loopbaan,
talenten en vaardigheden en
bouwen een actieplan op om zo de
verdere toekomst binnen de
onderneming  verder uit te
stippelen. 
Wat?


Voor wie?


Sessies


Praktisch


Getuigenissen


Contact
© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   

Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be
>> Home