OUTPLACEMENT

Wat?


Voor wie?


Programma


Voordelen


Getuigenissen


Contact> Vrijwillige outplacement
Verplichte outplacementbegeleiding
Sinds 1 januari 2014 is er heel wat veranderd in het outplacementlandschap:
waar vroeger enkel naar de leeftijd en de anciënniteit werd gekeken, speelt de
opzeggingstermijn nu ook een beslissende rol.
Vandaar dat ook de fasering van de begeleiding wordt opgesplitst:

Minstens 30 weken opzeg te presteren of cao 82 bis
De begeleiding, met een maximale periode van 1 jaar, wordt onderverdeeld in 3
fasen:
ü 20 uren gedurende de eerste 2 maanden
ü 20 uren gedurende de maanden 3 tot en met 6
ü 20 uren gedurende het tweede half jaar

Wat kost deze begeleiding aan de werkgever?
Aangezien de begeleiding wordt opgesplitst in 3 fases, gebeurt de facturatie ook
in 3 fases:

Opstart dossier + intakegesprek :
Fase 1
Fase 2
Fase 3

De afrekening gebeurt telkens wanneer een fase wordt opgestart. Wanneer een
fase niet opgestart wordt, om welke reden ook, is het betreffende bedrag niet
verschuldigd.
De verschuldigde BTW wordt op de factuur in rekening gebracht.

Minstens 30 weken opzeg uitbetaald
De ontslagen werknemer krijgt 60 uren outplacementbegeleiding ter waarde van
1/12 van het bruto jaarloon van het kalenderjaar dat het ontslag voorafgaat (dat
wil zeggen het loon en de voordelen verworven krachtens de
arbeidsovereenkomst waarop de werknemer recht heeft ten laste van zijn
werkgever op 31 december van het jaar dat het ontslag voorafgaat).

Praktisch komt het erop neer dat er 4 weken van het opzegpakket van de
werknemer afgehouden wordt om de outplacementbegeleiding te bekostigen.

© 2016 Auxilios bvba - Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1 - 8800 Roeselare - info@herstart.be - T 051 22 06 58   

Jacob van Arteveldestraat 3 bus 1.1
8800 Roeselare
051 22 06 58
info@herstart.be
>> Home