Outplacement na faillissement

Wanneer een onderneming in faling gaat, dient de curator een aanvraag tot outplacement in bij het SIF (Sociaal Interventie Fonds). Het SIF (via de VDAB) organiseert en betaalt binnen het Vlaamse gewest de outplacementbegeleiding voor de werknemers, gefailleerde zelfstandigen, helpers van gefailleerde zelfstandigen en werknemers die tot een jaar voor het faillissementsvonnis in de onderneming werkten. Zij krijgen dan een ruim outplacementaanbod voor de verwerking van de faling, en hun zoektocht naar een nieuwe betrekking, aangeboden.

Dit project wordt mede gefinancierd door Het Europees Sociaal Fonds. Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.