Outplacement na ontslag van meerdere werknemers

Groepsbegeleiding 

Wanneer minimum 5 werknemers van eenzelfde bedrijf outplacementbegeleiding volgen, is de begeleiding in groep. De groepen bestaan maximum uit 12 personen. In deze begeleiding wisselen collectieve en individuele sessies elkaar af.

  • In de collectieve sessies worden de verschillende thema's eerst algemeen behandeld. Daarna wordt alles toegelicht met een aantal praktijkvoorbeelden, rollenspelen en dergelijke. Hierbij wordt de empowermentmethode en het versterken van de zelfredzaamheid van de deelnemer, voorop gesteld.
  • In ieder individueel gesprek en evaluatie-/reflectiemoment peilt de begeleider naar problemen of moeilijkheden met de aangeleerde vaardigheden. De begeleider haalt zelf ook de zaken aan die hij opgemerkt heeft tijdens de collectieve begeleiding. Verder peilt de begeleider ook naar de motivatie van de deelnemer, om bij dalende motivatie zo snel mogelijk in te grijpen.
  • Naast de vastgelegde collectieve en individuele sessies mag de deelnemer ook steeds contact opnemen met de begeleider. Dit kan persoonlijk, via mail of telefonisch.

Herstructurering

Wanneer een onderneming herstructureert, dient de werkgever een outplacementbegeleiding aan te bieden met een minimum duur van

  • 3 maanden voor de -45 jarigen
  • 6 maanden voor de +45 jarigen

Collectief ontslag

Gaat de onderneming over tot een collectief ontslag dat niet valt onder de wetgeving van de herstructurering, dan dient de werkgever zich wel te houden aan de wetgeving van cao 82bis.