Info loopbaanbegeleiding voor de werkgever

Zoek jij een manier om de motivatie en tevredenheid van jouw medewerkers te verhogen?

Dan helpt loopbaanbegeleiding jou in de juiste richting! 


Goede medewerkers zijn zeldzaam en het is dan ook belangrijk, gezien de huidige economische tijden, om als bedrijf te investeren in het behouden van deze goede werknemers. Één van de grootste behoeften van zowel werknemer als werkgever is op vandaag de employability. Employability verwijst naar de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemer op de arbeidsmarkt, en meer specifiek binnen jouw bedrijf. 

Het is belangrijk dat werknemers openstaan voor, inspelen op en actief op zoek gaan naar mogelijkheden om de eigen inzetbaarheid te verruimen. Om hen daarin te ondersteunen, ontwikkelde de Vlaamse Overheid recent een recht op loopbaan- begeleiding. Maar ook jij als onderneming, kunt jouw werknemers mee ondersteunen naar een carrièreplanning binnen jouw bedrijf. 

Investeren in employability is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. De verantwoordelijkheid van werkgevers bestaat erin om werknemers mogelijkheden en instrumenten te bieden die de employability kunnen vergroten en om hen te stimuleren tot eigen initiatief. Loopbaanbegeleiding is voor u als werkgever één manier om daaraan tegemoet te komen.
Om in te spelen op de behoeften van uw werknemer kunt u als werkgever als "sponsor" of derde betaler optreden. Dan betaalt u het persoonlijk aandeel van uw werknemer terug en draagt zo bij in zijn persoonlijke ontwikkeling. Het is wel de werknemer in kwestie die beslist of hij wel dan niet loopbaanbegeleiding wil volgen en het is ook zijn keuze waar en wanneer hij deze begeleiding volgt. Als werkgever kan u de loopbaancheques dus niet gebruiken voor interne opleiding, training, werving en selectie, ontslagbegeleiding, outplacement of herstructureringsbegeleiding.

Als uw werknemer voor Herstart kiest, dan kunnen wij hem stap voor stap bijstaan in het verder uitstippelen van zijn loopbaantoekomst. We stemmen het coachingtraject volledig af op de specifieke loopbaanvraag en maken samen met de werknemer  een balans op van de huidige loopbaan, talenten en vaardigheden en bouwen een actieplan op om zo de verdere toekomst verder uit te stippelen.  

De coaches zijn professioneel en kiezen resoluut voor een individuele aanpak waarin ze gebruik maken van een brede waaier aan coachingmiddelen: loopbaangesprekken, praktijkgerichte oefeningen, relevante vragenlijsten... Zij zijn door hun andere taken ook heel goed op de hoogte van wat er momenteel op de arbeidsmarkt gebeurt, en kunnen dan ook een passend advies aanbieden. Zij fungeren doorheen het volledige traject als het klankbord en ondersteunen de werknemer continu, dit zowel psychologisch als logistiek. 

Herstart is een deelproject van Auxilios dat als loopbaancentrum erkend werd door VDAB en de Vlaamse Overheid. Door de ruime ervaring van de coaches op HR-vlak is Herstart in staat de belangen van uw onderneming te matchen met die van uw werknemer en een carrièreplanning uit te tekenen waardoor hij gemotiveerd blijft en maximaal presteert.
De loopbaanbegeleiding start altijd met een vrijblijvend intakegesprek. Hierin bekijken we samen met de betrokken werknemer de loopbaanvraag en overlopen we samen de inhoud van het traject om tot een antwoord te komen op de specifieke vraag. Deze inhoud is volledig afgestemd op de behoeftes werknemer.
Door de mogelijkheid te bieden aan uw werknemers om loopbaanbegeleiding te volgen, creëert u tevreden werknemers, behoudt u de kennis en ervaring en zal uw retentiebeleid meer rendabel worden.

Neem ook zeker een kijkje op de website van Auxilios, uw externe personeelsdienst voor een overzicht van onze verschillende activiteiten.