Voor wie?

Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor professioneel actieven, zowel werknemers als zelfstandigen:

  • die momenteel deeltijds of voltijds aan het werk zijn;
  • die op het moment van de aanvraag, over minimum 12 maanden werkervaring beschikken, opgedaan in de 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag;

  • die de afgelopen 6 jaar geen enkele andere vorm van loopbaanbegeleiding gevolgd hebben;
  • die woonachtig zijn in Vlaanderen of het Brussels Gewest.