Sessies


Fase 1

- In kaart brengen van de vaardigheden en competenties (wat kan ik?)

- Stilstaan bij de persoonlijkheid (wie ben ik?)

- Bepalen van de "droomjob" (wat wil ik?)

- Op zoek gaan naar de drijfveren en motivatoren


Fase 2

Concretiseren van de veranderingen die nodig zijn in de huidige job en bepalen of er nood is aan extra opleidingen, workshops,...  of een herori├źntering op de arbeidsmarkt. De coach reikt de nodige instrumenten aan om hier tot de juiste inzichten te komen.


Fase 3  

Opstellen van persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin geven we weer welke stappen ondernomen kunnen worden om de vooropgestelde veranderingen te bereiken en hoe de deelnemer dit concreet kan doen.


Fase 4 
Evaluatie van de begeleiding en nagaan waar er nog bijsturing nodig is.

De deelnemer kan tot maximaal 1 jaar na het afsluiten van het traject beroep doen op de coach voor een opvolgingsgesprek.