Inhoud van de outplacementbegeleiding

Als erkend outplacementbureau zijn onze coaches opgeleid om de werknemer te ondersteunen en advies te geven met als doel binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of hem te begeleiden bij het opstarten van een eigen zaak.

De ervaren coaches van Herstart gaan samen met de werknemer op zoek naar opportuniteiten en een nieuwe uitdaging die aansluit bij de interesses en ervaringen. Naast professioneel advies, bieden zij ook opvang bij het verwerken van het ontslag en de persoonlijke situatie op dit moment.

Binnen elke fase kan de werknemer beroep doen op alle nodige psychologische, logistieke en administratieve ondersteuning.

Onze aanpak is resultaatgericht met voldoende steun en opvang voor (zelf)ontwikkeling.

De begeleiding kan individueel of in groep gebeuren, maar is altijd op maat van de persoonlijke behoeften.

* We concentreren ons op 4 centrale vragen:

Wie ben ik? - Wij coachen de werknemer naar zelfinzicht in zijn eigen persoonlijkheid en maken een persoonlijke balans met hem op.

Wat kan ik?- We maken samen met de werknemer een analyse van zijn vaardigheden en kennis die hij kan gebruiken in een nieuwe functie.

Wat wil ik?- We ondersteunen de werknemer bij het inschatten van zijn professionele situatie en de (her)oriëntatie naar een passende job.

Wat doe ik? - We begeleiden de werknemer in het opstellen van een doelgericht actie - en ontwikkelingsplan en het nemen van de juiste loopbaanbeslissingen.


* Tijdens de outplacementbegeleiding worden onder meer volgende thema's grondig besproken:

- Rechten en plichten als werkzoekende

- Welke beroepen en sectoren bestaan er?

- Hoe ziet de arbeidsmarkt er op vandaag uit?

- Welke opleidingen kunnen ondersteuning bieden om een nieuwe functie aan te nemen?

- Het zoeken van geschikte vacatures en de verschillende informatiekanalen leren kennen

- Het uitbouwen van een professioneel netwerk

- De soorten tewerkstellingsmaatregelen voor werknemers en werkgevers

- Het opstellen van een krachtige cv en motivatiemail

- Hoe een zelfstandige activiteit opstarten

- Leren solliciteren : de sollicitatietechnieken

- Het verloop van een sollicitatieprocedure

- De soorten contracten

- Leren onderhandelen

- ...


Naast professioneel advies kan de werknemer ook terugvallen op psychologische en morele ondersteuning.

Bij de opstart van een nieuwe job, begeleiden wij de werknemer tijdens de eerste weken om de integratie op de nieuwe werkvloer zo succesvol mogelijk te maken.

Ook buiten de begeleiding kan de werknemer rekenen op de coaches van Herstart voor persoonlijk advies.

De begeleiding stopt op het ogenblik dat de ex-werknemer een nieuwe betrekking gevonden heeft, of een beroepsbezigheid als zelfstandige heeft opgestart. De begeleiding kan worden hervat indien de werknemer binnen een periode van 3 maanden na de nieuwe indiensttreding deze betrekking opnieuw verliest. De begeleiding neemt sowieso een einde na het verstrijken van de 12 maanden na de aanvang.

Herstart probeert ook altijd om de begeleiding zo dicht mogelijk bij de woonplaats van de werknemer aan te bieden.

Voorafgaand aan de begeleiding is er een intakegesprek waarin de werknemer wordt ingelicht over het doel en de inhoud van de begeleiding.

De begeleiding zelf, met een maximale periode van 1 jaar, wordt onderverdeeld in 3 fasen:

- 20 uren gedurende de eerste 2 maanden

- 20 uren gedurende de maanden 3 tot en met 6

- 20 uren gedurende het tweede half jaar