Herstart is de overkoepelende term voor

Outplacementbegeleiding

Ondersteuning bij de zoektocht naar een nieuwe baan of activiteit na ontslag, faling of herstructurering.

Loopbaanbegeleiding

Begeleiding bij heroriëntering en aangepaste carrièreplanning voor (actieve) werknemers en zelfstandigen.

Herstart is ook een erkend loopbaancentrum voor (ex-)topsporters

Onze coaches werden helemaal ondergedompeld in het leven van de topsporter. Zo kunnen ze hen optimaal bijstaan bij de verwerving van de nodige inzichten om jobdoelen in de toekomst te realiseren.

Nieuwe regels bij outplacement 45+ < 30 weken opzeg

Vanaf 1 december 2018 veranderen de voorwaarden uit de specifieke regeling van CAO nr. 82bis. De werkgever moet hier geen verplicht aanbod tot outplacement doen als de werknemer niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. Deze voorwaarde wordt echter strikter omschreven zodat de werkgever vanaf 1/12/2018 vaker verplicht zal zijn om een outplacementaanbod te doen.
Voorwaarden uit CAO nr. 82bis:
  • min. 45 jaar oud op moment van ontslag
  • min. 1 jaar ononderbroken anciënniteit bij werkgever
  • werknemer werkt minstens halftijds
  • niet ontslagen omwille van dringende reden
  • nog geen recht op rustpensioen

Herstart maakt deel uit van

                                      In samenwerking met