Herstart is de overkoepelende term voor

Outplacementbegeleiding

Ondersteuning bij de zoektocht naar een nieuwe baan of activiteit na ontslag, faling of herstructurering.

Loopbaanbegeleiding

Begeleiding bij heroriëntering en aangepaste carrièreplanning voor (actieve) werknemers en zelfstandigen.

Herstart is ook een erkend loopbaancentrum voor (ex-)topsporters

Onze coaches werden helemaal ondergedompeld in het leven van de topsporter. Zo kunnen ze hen optimaal bijstaan bij de verwerving van de nodige inzichten om jobdoelen in de toekomst te realiseren.

Outplacement bij medische overmacht

Sinds april 2019 zijn werkgevers verplicht om outplacement aan te bieden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege medische overmacht in het kader van een re-integratietraject, is hij verplicht om outplacement aan te bieden aan de ex-werknemer.
  • Het outplacement aanbieden binnen de 15 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • De werknemer heeft 30 dagen de tijd om op het aanbod in te gaan.
  • De adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet binnen de 15 dagen na aanvang van de begeleiding hiervan bericht krijgen.
  • De ex-werkgever betaalt het outplacement ter waarde van minstens € 1.800.

Herstart maakt deel uit van

                                      In samenwerking met