Voorbeeld motivatiebrief

Tips & Tricks 
 • Maak indruk op je toekomstige werkgever.
 • Hou je brief kort en krachtig.
 • Overtuig je toekomstige werkgever dat je bij hem wilt werken. Pas je brief dus aan de vacature aan.
 • Zorg voor een goeie structuur: inleiding, midden en slot.
 • Zorg dat je cv en motivatiebrief op elkaar afgestemd zijn.
 • Let er op dat je niet arrogant bent of overdrijft, maar onderschat jezelf ook niet: vermeld waar je goed in bent.
 • Probeer bij het opstellen van je brief zoveel mogelijk rekening te houden met de BIN-normen.
 • Let vooral op taal- en tikfouten.
 • Gebruik de u-vorm.
 • Stuur enkel een handgeschreven brief als dit gevraagd wordt.

Structuur 

Inleiding

 • Aanspreking: spreek de juist persoon aan en let op de schrijfwijze.
 • Verwijs naar de vacature: waar heb je de vacature gevonden?
 • Vermeld de reden waarom je deze brief schrijft. 

Midden

 • Waarom ben je de geschikte kandidaat voor deze functie?
 • Verwijs naar overeenkomsten tussen het vereiste profiel en jouw profiel: opleiding, ervaring, persoonlijkheidskenmerken.... 

Slot

 • Vraag naar een persoonlijk gesprek.
 • Zorg voor een goeie afsluiting (geen clich√©).
 • Verwijzen naar cv in bijlage.

Download hieronder een voorbeeldbrief, de structuur voor een motivatiebrief en enkele standaardzinnen.