Waarom zou ik instappen in een outplacementbegeleiding?

Uit recente interne studies blijkt dat 75% van de werknemers die via Herstart worden begeleid, een nieuwe job vindt. Nog eens 5% startte een opleiding die dan ook tot een tewerkstelling leidde. Dit betekent dat dus 80% een uitstroom naar de arbeidsmarkt realiseert.

Bij Herstart streven we naar een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en aandacht en respect voor ieder individu. De persoonlijke aanpak die de werknemer tijdens de begeleiding krijgt, is een grote meerwaarde in de zoektocht naar een nieuwe job.

Tijdens de outplacementbegeleiding geniet de werknemer van een professionele begeleiding van coaches met een ruime ervaring. De coaches van Herstart zijn hoger opgeleid en hanteren een mature aanpak waardoor de begeleiding zoveel mogelijk op de specifieke noden wordt afgestemd. Herstart bestaat uit een divers multidisciplinair team van onder andere economisten, psychologen, pedagogen en taalkundigen.

Als outplacementdeelnemer krijg de werknemer informatie over alle regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de nieuwe tewerkstellingsinitiatieven, die relevant kunnen zijn voor zijn specifieke situatie.

Herstart is een project van Auxilios dat op zijn beurt een HR-kantoor is met een uitgebreid netwerk binnen de arbeidsmarkt. Auxilios hanteert daarnaast ook een nauwe samenwerking met instanties zoals specifieke federaties, sectorfondsen, VDAB, Forem, ... die kunnen bijdragen tot een vluggere herintegratie in de arbeidsmarkt.

Als startende zelfstandige kan de werknemer rekenen op een begeleiding die aansluit bij zijn plannen en krijg hij professionele bijstand in verband met alle juridische aspecten bij het starten van een zaak.