Herstart voor werkzoekenden

Werd je ontslaan en twijfel je of je in aanmerking komt voor outplacementbegeleiding? Je bent verplicht om outplacement te volgen als je aan deze 5 voorwaarden voldoet

 • Je werd níet ontslagen omwille van een dringende reden
 • Je werkte minstens één jaar ononderbroken bij je werkgever.
 • Je werkte bij een werkgever uit de privésector.
 • Je hebt een opzegtermijn van minder dan 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minder dan 30 weken.
 • Je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar oud.

Beantwoord je aan deze voorwaarden en biedt je werkgever je geen outplacement aan? Dan ben je verplicht om hem in gebreke te stellen. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering. 

Bekijk hier wat te doen als de werkgever geen outplacement aanbiedt.

Loopbaanbegeleiding

Wil je groeien in je loopbaan, maar weet je niet hoe je dit best aanpakt? Zit je met twijfels over je job? Wil je een betere balans tussen werk en privé? Volg loopbaanbegeleiding.

Via loopbaancheques betaal je maar 40 euro voor 4 uur loopbaanbegeleiding. Om in aanmerking te komen voor loopbaanbegeleiding met loopbaancheques, moet je op het ogenblik van je aanvraag aan deze vijf algemene voorwaarden voldoen:

 • Je woont in Vlaanderen of Brussel.
 • Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
 • Je hebt minimum 7 jaar werkervaring in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over je hele loopbaan.
 • Je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.
 • Je bent bereid om de loopbaanbegeleiding in het Nederlands te volgen. 


Wanneer heb ik recht op outplacement?

Je hebt in twee situaties recht op outplacement.

1. Je bent ontslagen en beantwoordt aan een aantal voorwaarden

Ben je ontslagen, dan heb je recht op outplacement als je aan deze twee voorwaarden voldoet:

 • Je bent níet ontslagen omwille van een dringende reden.
 • Je hebt een opzegtermijn van minstens 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minstens 30 weken.

Heb je een opzegtermijn van minder dan 30 weken of een opzegvergoeding die een periode dekt van minder dan 30 weken? Dan heb je enkel recht op outplacementbegeleiding als je aan deze 3 voorwaarden beantwoordt:

 • je werkte bij een werkgever uit de privésector,
 • je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, en
 • je werkte één jaar ononderbroken bij je werkgever.

Heeft je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel opgericht? Dan heb je recht op outplacement op voorwaarde dat je je inschrijft bij de tewerkstellingscel.

2. Je werkgever beëindigde je arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht

Ben je arbeidsongeschikt, dan kan je werkgever je vragen om een re-integratietraject te doen. Tijdens dit traject gaat een preventieadviseur of arbeidsgeneesheer na of je blijvend arbeidsongeschikt bent.

Ben je blijvend arbeidsongeschikt, dan heeft je werkgever het recht om je arbeidsovereenkomst te beëindigen omwille van medische overmacht.

Beëindigt hij je arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht, dan moet hij binnen de 15 dagen na het einde van je arbeidsovereenkomst outplacementbegeleiding aanbieden. Jij moet op jouw beurt binnen de 4 weken een seintje geven aan je werkgever dat je de outplacementbegeleiding wil volgen.

Je krijgt minstens 30 uur outplacementbegeleiding gedurende 3 maanden.

Let op:

 • Je werkgever is niet verplicht om je outplacement aan te bieden als je akkoord ging met het beëindigen van je overeenkomst of als je zelf de overeenkomst beëindigde.
 • Beïndigt je werkgever je overeenkomst omwille van medische overmacht, dan heb je geen recht op een opzegvergoeding, opzegtermijn of werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Wanneer heb ik recht op loopbaanbegeleiding?

Om in aanmerking te komen voor loopbaanbegeleiding moet je op het ogenblik van je aanvraag aan deze vijf algemene voorwaarden voldoen:

 • Je woont in Vlaanderen of Brussel.
 • Je werkt momenteel voltijds of deeltijds als werknemer of zelfstandige.
 • Je hebt minimum 7 jaar werkervaring (of 2.555 dagen) in loondienst of als zelfstandige opgebouwd over je hele loopbaan.
 • Je volgde de voorbije 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding.
 • Je bent bereid om loopbaanbegeleiding te volgen bij een erkend loopbaancentrum en om die loopbaanbegeleiding in het Nederlands te volgen.